SEKSUAALITERAPIA


Seksuaaliterapeutin vastaanotolla on mahdollista työstää omia seksuaalisuuteen liittyviä asioita, tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Jokaisen kokemukset ovat yksilöllisiä. Seksuaaliterapia perustuu vuorovaikutukselle, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta tiedostamaan omaa toimintaa, käyttäytymistä ja tunteita. Aikuisen ihmisen seksuaalisuuteen vaikuttavat kiintymysmallit, turvallisuus ja läheisyys. Jos joitakin osa-alueita on jäänyt ns. ”paitsioon” tai niitä on laiminlyöty, vaikuttavuudet voivat näkyä vuosiakin myöhemmin ja voi mennä pitkään, ennen kuin ihminen pystyy kohtamaan asioita. Terapian tarkoituksena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja sillä tarkoitetaan seksuaaliterapiassa eheää ja hyväksyvää minäkuvaa, toimintakykyä, tyytyväisyyttä, pysyvyyden tunnetta ja uskoa omaan itseensä. Seksuaaliterapian tarkoituksena on myös tukea sinua kyvyssäsi tunnistaa itseäsi erityisesti seksuaalisuuteesi ja sukupuolisuuteesi liittyvissä tarpeissa ja tunteissa.

Seksuaaliterapeutin toimintaa ohjaa sekä tutkittu että kokemustietoon perustuva terapeuttinen viitekehys. Viitekehys määrittelee mm. sen, painottuuko terapiamenetelmät tunteiden vai ajatusmallien käsittelyyn ja tarkastellaanko nykyhetkeäsi tai menneisyyttäsi. Seksuaalisuutta koetaan ja ilmaistaan eri tavoin. Seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet ovat muuttuvia koko elämänkaaren ajan. Seksuaalisuus on myös hyvin haavoittuva alue. Terapeuttinen auttamistyö tapahtuu aina asiakasta kuunnellen turvallisessa/luottamuksellisessa ympäristössä. Seksuaaliterapeutti ei ole opettaja, vaan luotettava kanssakulkija jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja.

Seksuaaliterapian aloitetaan aina tutustumis- ja arviokäynneillä ja asiakas päättää itse, haluaako jatkaa käyntejä kanssani. Seksuaaliterapiassa käyntejä on n. 5-20 kertaa, joillakin terapia voi kestää 1-2 vuotta, eli tässäkin asiassa käynnit ovat yksilöllisiä.

Seksuaaliterapia ei koskaan sisällä seksuaalista kanssakäymistä asiakkaan kanssa, eikä seksuaaliterapeutti kosketa asiakasta, eikä päinvastoin.

Aiheita ja teemoja, joita seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä
- Parisuhteeseen liittyviä asioita tai kysymyksiä
- Sairauden - tai ikääntymisen tuomia muutoksia seksuaalisuudessa
- Toiminnallisia häiriöitä
- Uskottomuutta, rinnakkaissuhteita
- Sukupuoli- tai seksuaali-identiteettikysymykset
- Itsetunto- ja kehonkuva
- Haluttomuus ja halujen eriparisuus
- Addiktiivinen seksuaalikäyttäytyminen
- Häpeän tunteet
- Traumatisoituminen, joka liittyy seksuaalisesti uhkaaviin tilanteisiin, väkivallan kokemukseen tai seksuaaliseen kaltoinkohteluunTanja Kujala

Erityistason seksuaaliterapeutti

Auktorisoitu seksuaalineuvoja

Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)Ota yhteyttä:

040 51 49 448

tanja.kujala@kolumbus.fi