SEKSUAALINEUVONTA


Seksuaalineuvonta- ja ohjaus on henkilökohtaiseen neuvontaan perustuvaa seksuaalikasvatusta, jossa asioita käsitellään asiakkaan elämäntilanteesta riippuen. Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Sinulla on lupa puhua kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.
Luvan antaminen on myönteistä ja sallivaa suhtautumista seksuaalisuuteen sen erilaisissa ilmenemismuodoissa.

Joitakin tyypillisiä käyntejä seksuaalineuvonnassa ovat mm. seksuaalinen haluttomuus, vuorovaikutuksen ja läheisyyden ongelmat, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät kysymykset sekä eri elämäntilanteisiin liittyvät ongelmat.

Seksuaalineuvonnassa on paljon samoja elementtejä kuin seksuaaliterapiassa ja siten seksuaalineuvonnassa voidaan jo ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä pidemmälle.

Seksuaalineuvonnan käynnit ovat yleensä 1-5 kertaa kestäviä.Tanja Kujala

Erityistason seksuaaliterapeutti

Auktorisoitu seksuaalineuvoja

Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)Ota yhteyttä:

040 51 49 448

tanja.kujala@kolumbus.fi